آخرین مطالب
نوشته شده در  نمونه سوالات حسابداری


مسئله :    اطلاعات زير مربوط به عمليات موسسه لاله مي باشد .  

    تاريخ                                                     شرح رويداد                   

1/1/80    تاسيس يك فروشگاه لوازم خانگي توسط خانم لاله با واريز 20.000.000 ريال به حساب بانكي موسسه

1/1/ 80   خريد يك دستگاه ساختمان به مبلغ 15.000.000 كه 50% آن نقد و 50% آن سفته پرداخت گريد.

5/1/80   استخدام يك كارگر

25/1/80  خريد يك دستگاه خودرو  به مبلغ 2.500.000 ريال و تخصيص آن به عنوان سرمايه مجدد .

3/2/80   خريد ملزومات مصرفي فروشگاه  به مبلغ 200.000 ريال بطور نقد

1/3/80    خريد اثاثه اي به مبلغ 1.200.000 ريال بطور نسيه

1/4/80    پرداخت هزينه بيمه موسسه براي دو سال آينده به مبلغ 540.000 ريال  

5/4/ 80   دريافت يك وام بانكي به مبلغ 10.000.000 ريال 

7/5/80   خريد موجودي كالا از موسسه نسترن به شرط ( ن/60/5%/20)  به مبلغ 500.000 ريال

8/5/80   پرداخت هزينه حمل كالاي خريداري شده  15.000 ريال

9/5/80   استرداد بخشي از كالاي خريداري شده از موسسه نسترن بابت عيب كالا به مبلغ 85.000 ريال

23/5/80  خريد كالا به بهاي 800.000 ريال با 2% تخفيف تجاري از موسسه ياس با شرط ( ن/30/4%/15)

25/5/80   پرداخت نيمي از مبلغ خريد از موسسه نسترن     

2/6/80    فروش موجودي كالا به مبلغ 1.000.000 ريال با شرط (ن/30/2/10) به موسسه سوسن

3/6/80   اعطاي 100.000 ريال تخفيف به موسسه سوسن بابت معيوب بودن بخشي از كالا

5/6/80     پرداخت بدهي موسسه ياس

11/6/80   دريافت تمام طلب از  موسسه سوسن 

15/6/80    پرداخت هزينه آگهي به مبلغ 15.000 ريال

29/6/80    تسويه حساب كامل با موسسه نسترن 

11/7/80   برداشت مبلغ 30.000 ريال از صندوق موسسه بابت مصارف شخصي توسط مالك موسسه 

15/8/80     دريافت 280.000 ريال پيش دريافت بابت فروش كالا در آينده به موسسه ياسمن

29/12/80   پرداخت حقوق كارگر موسسه به مبلغ  150.000 ريال 

مطلوب است :

الف) ثبت تمام موارد فوق در دفتر روزنامه                   

 ب) تهيه تراز آزمايشي اصلاح نشده موسسه لاله

 نعیمی
دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱